Όνομα εταιρείας : ENTEC Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Β. Αγγελόπουλος
Διεύθυνση : Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2102015782-3
Fax : 2102017118

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Απορρυπαντικά - Αποσμητικά
Γεννήτριες
Εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων
Καθαρισμού είδη
Μηχανήματα αφαλάτωσης
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο μηχανημάτων επεξεργασίας νερού, αντλιών, επιστημονικών οργάνων και συσκευών, φωτοβολταϊκώνγεννητριών, οχημάτων και μηχανημάτων καθαρισμού. Κατασκευή (φασόν), εισαγωγές και εμπόριο κάδων απορριμμάτων. Εμπόριο απορρυπαντικώνεπαγγελματικής και οικιακής χρήσης.