Όνομα εταιρείας : ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, Η., & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Η. Ροδόπουλος
Διεύθυνση : Αγ. Θηρεσίας 3-5, 14122 Ηράκλειο
Τηλέφωνο : 2102835345
Fax : 2102826740
Επικοινωνία

Προιόντα:
Καθαρισμού είδη
Σκεύη και είδη κουζίνας
Συσκευαστικά είδη

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας και σάκων απορριμμάτων.