Όνομα εταιρείας : ΡΟΤΕΞ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ε. Χατζόπουλος
Διεύθυνση : 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τηλέφωνο : 2310797517
Fax : 2310798510
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Γεννήτριες
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συγκροτήματα πιεστικά

Κατασκευή αντλιών, ηλεκτρογεννητριών, αντλητικών, πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων. Αποκλειστικές εισαγωγές καιχονδρικό εμπόριο αντλιών και ηλεκτροκινητήρων. Εγκατάσταση και επισκευή.

Γραφείο Αθήνων, τηλ. 210 69 13 046, fax 210 69 13 987, email: rotex-athens@rotex.gr