Όνομα εταιρείας : ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Δ., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χ. Παπαδόπουλος
Διεύθυνση : Μαιάνδρου 81β, 14341 Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλέφωνο : 2102529440-1, 2102528740-1
Fax : 2102525650
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο θερμοσιφώνων. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κλιματιστικών.