Όνομα εταιρείας : Σ.Ε.Β.Ε. Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Σχιστοχείλης
Διεύθυνση : Μεσογείων 94, 15125 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2106146606
Fax : 2108064840
Επικοινωνία

Προιόντα:
Καθαρισμού είδη
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού
Συσκευές θέρμανσης

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών καθαρισμού και θέρμανσης, ειδών καθαρισμού, εξοπλισμούπρατηρίων υγρών καυσίμων, ανυψωτικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών.