Όνομα εταιρείας : Σ.Ε.Π.Ε.Κ. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Κιοσσές
Διεύθυνση : Εξοχή Τοπείρου, Τ.Θ. 123, 67200 Εύλαλο, Ξάνθη
Τηλέφωνο : 25410-94112, 25410-94134, 2541094291, 22510-23700
Fax : 2541094292
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αλλαντικά
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο

Χοιροτροφείο. Διάθεση νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, ζώντων ζώων και παραπροϊόντων σφαγείων. Παραγωγή αλλαντικών. Χονδρικόεμπόριο νωπών κρεάτων.