Όνομα εταιρείας : SIEMENS ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Χριστοφοράκος
Διεύθυνση : Αρτέμιδος 8 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2106864111, 2106864486
Fax : 2106864451

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, αυτοματισμών,συστημάτων ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού. Κατασκευή ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. Διάθεση, μελέτη,σχεδιασμός, εγκατάσταση, συναρμολόγηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροτεχνολογικών προϊόντων.