Όνομα εταιρείας : ΣΗΦΑΚΗΣ, ΕΜΜ., & ΣΙΑ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Εμμ. Σηφάκης
Διεύθυνση : Οικονομίδου 5 & Στυμφαλίας, 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105744301-2
Fax : 2105771869

Προιόντα:
Αλλαντικά

Παραγωγή αλλαντικών.