Όνομα εταιρείας : ΣΙΑΝΝΑ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Σιάννας
Διεύθυνση : Αγ. Ιεροθέου 112, 12135 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105733118, 2105749717
Fax : 2105759261
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Υγιεινής είδη και αξεσουάρ λουτρού
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Εισαγωγές και εμπόριο ειδών υγιεινής, πλακιδίων, υδραυλικών ειδών, θερμοσιφώνων και ειδών κεντρικής θέρμανσης.