Όνομα εταιρείας : ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Σπ. Ταβιανάτος
Διεύθυνση : Λεωφ. Ασπροπύργου 300, 13341 Ανω Λιόσια
Τηλέφωνο : 2102473313, 2102481710
Fax : 2102475299
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα αλουμινίου
Κουφώματα σιδερένια
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας
Πόρτες αυτόματες, γκαράζ και κήπου - Μηχανισμοί
Σκάλες - Κάγκελα

Μεταλλικές κατασκευές. Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, ρολών και θυρών (αυτόματες, γκαράζ, ασφαλείας).Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο γκαραζοθυρών, βιομηχανικών θυρών και μηχανισμών.