Όνομα εταιρείας : ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Βερβερίδης
Διεύθυνση : Γρ. Λαμπράκη 35, 54638 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310948972
Fax : 2310943207
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Δεξαμενές
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Μονωτικά υλικά
Προκατασκευές - Τζάκια - Φούρνοι
Συγκροτήματα πιεστικά
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αποκλειστικές εισαγωγές, τοπικός αντιπρόσωπος και εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, πιεστικών συγκροτημάτων, ηλεκτρικώνθερμοσιφώνων, κλιματιστικών, τζακιών, αντλιών, μονωτικών υλικών και υδραυλικών ειδών. Κατασκευή λεβήτων, δεξαμενών και ηλιακών θερμοσιφώνων.Οργάνωση επιχειρήσεων με το σύστημα franchising.