Όνομα εταιρείας : ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ, Ν., Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ν. Τρανούδης
Διεύθυνση : Ανθέων (Ι. Νίκα) 8, 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο : 2102316889-90
Fax : 2102316693

Προιόντα:
Γεννήτριες
Ηλεκτρολογικό υλικό

Κατασκευή ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ηλεκτρογεννητριών και τρέιλερς για μεταφορά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Ηχομονωτικά καλύμματα για εξωτερικούς καιεσωτερικούς χώρους ειδικά για ξενοδοχεία-νοσοκομεία. Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο συστημάτων UPS.