Όνομα εταιρείας : ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Χ. & Β. ΑΒΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Φυρογένης Χρήστος
Διεύθυνση : 20ό χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ανοιξη
Τηλέφωνο : 2108134311, 2108136301, 2106229500
Fax : 2108135301

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ηλιακών θερμοσιφώνων, ψυκτικών μηχανημάτων, αντλιών, ειδών κεντρικής θέρμανσης καιεξαερισμού.