Όνομα εταιρείας : ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση : ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 49
Τηλέφωνο : 2102527689, 2527689
Fax : 2102527689
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, αποκλειστική διανομή και χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών,ψυκτικών μηχανημάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών.