Όνομα εταιρείας : FOCO
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση : ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 49
Τηλέφωνο : 2102527689
Fax : 2102527689
Επικοινωνία
URL : www.fyrogenis-energy.gr

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Συσκευές θέρμανσης
Εξοικονομητές ενέργειας
Εξοικονομητές ηλεκτρικής ενέργειας
Καυστήρες
Καυστήρες αερίου
Λέβητες
Λέβητες αερίου
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου

Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων.