Όνομα εταιρείας : INTERFOOD Α. ΚΟΒΟ - Γ. ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Ε.Ι. Κόβο, Γ. Κογκετσίδης, Κ.Θ. Κογκετσίδου
Διεύθυνση : ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο : 2106830713, 2106831963
Fax : 2106844895
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αλλαντικά

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής.