Όνομα εταιρείας : KLIMATAIR Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Σπ. Πριγγόπουλος
Διεύθυνση : Λεωφ. Βουλιαγμένης 82, 16777 Ελληνικό
Τηλέφωνο : 2109691500
Fax : 2109691580
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γεννήτριες
Ηλεκτρολογικό υλικό
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο κλιματιστικών, ηλεκτρογεννητριών και συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας.Αποκλειστική διανομή ταχυθερμοσιφώνων και ειδών κεντρικής θέρμανσης. Κατασκευή (φασόν) κλιματιστικών μηχανημάτων. Εκμίσθωση ακινήτων.