Όνομα εταιρείας : KLIMATAIR ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Σπ. Πριγγόπουλος
Διεύθυνση : Μεγ. Κωνσταντίνου 2, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο : 2241036520
Fax : 2241037373

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Τοπικός αντιπρόσωπος κλιματιστικών, ειδών κεντρικής θέρμανσης αερίου, ταχυθερμοσιφώνων και ηλεκτρογεννητριών.