Όνομα εταιρείας : CRETA FARM SA
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Δομαζάκης Κων/νος
Διεύθυνση : Κηφισού 40, Αγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233
Τηλέφωνο : 210-3420401, 3484810
Fax : 210-3413053

Προιόντα:
Αλλαντικά