Όνομα εταιρείας : EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ
: Πρόεδρος: Κομιόπουλος Χρ.
Διεύθυνση : Πραξιτέλους 40-44, Αθήνα, 10561
Τηλέφωνο : 210-3710800
Fax :

Προιόντα:
Εταιρίες Leasing