Όνομα εταιρείας : ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ - ΚΥΠΡΟΥ LEASING
: Διευθύνων: Κριικοριάν Μ. Ντερ
Διεύθυνση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, Αθήνα, 11521
Τηλέφωνο : 210-6477030
Fax : 210-6477029
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εταιρίες Leasing