Όνομα εταιρείας : ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE
: Διευθύνων: Μαυρέλος Ι.
Διεύθυνση : Αθηνάς 61, Αθήνα, 10552
Τηλέφωνο : 210-5296370, 5296398-9
Fax : 210-3288869

Προιόντα:
Εταιρίες Leasing