Όνομα εταιρείας : MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Κιουπελής
Διεύθυνση : Συμμαχική Οδός Ιωνίας - Ωραιοκάστρου (2 χλμ.), Τ.Θ. 91, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τηλέφωνο : 2310784684, 2310782699, 2310784930
Fax : 2310783924
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες

Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων και βιομηχανικών εξαρτημάτων. Μεταλλικές κατασκευές.