Όνομα εταιρείας : MINOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Βεργίνης
Διεύθυνση : 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τηλέφωνο : 2310799502
Fax : 2310799571
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Υγιεινής είδη και αξεσουάρ λουτρού
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Κατασκευή θερμοσιφώνων, νεροχυτών και ειδών υγιεινής. Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο απορροφητήρων,κλιματιστικών, ειδών υγιεινής, κρουνοποιίας και κεντρικής θέρμανσης.