Όνομα εταιρείας : MIRAP - VICTORY Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Εμμ. Σιδερής, Μ. Σιδερής, Φ. Σιδερής
Διεύθυνση : Αγ. Αννης 78, 12241 Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 2103463925, 2103465913
Fax : 2103456354

Προιόντα:
Δεξαμενές
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη

Κατασκευή θερμοσιφώνων, λεβήτων, δοχείων αδρανείας και δεξαμενών.