Όνομα εταιρείας : ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΑΦΟΙ ΟΕ
Διεύθυνση : Λεωφ. Τατοϊου 300, Αχαρνές, 13677
Τηλέφωνο : +30 210-8071017
Fax : +30 210-8071320
Επικοινωνία

Προιόντα:
Delicatessen
Αλλαντικά