Όνομα εταιρείας : ΘΗΑ
Διεύθυνση : ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 49
Τηλέφωνο : 2102527689
Fax : 2102527689
Επικοινωνία
URL : www.fyrogenis-energy.gr

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Συσκευές θέρμανσης
Επισκευές και συντήρηση κεντρικού κλιματισμού
Επισκευές και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Καυστήρες
Καυστήρες αερίου
Λέβητες
Λέβητες αερίου
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου