Όνομα εταιρείας : NOVART ΠΗΓΗ Α.Ε.&Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ν. Τζάνος
Διεύθυνση : Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας (8 χλμ.) & Λαρίσης 1, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλέφωνο : 2102599600, 2102599660
Fax : 2102584444
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Κεντρικής θέρμανσης είδη αερίου
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Μονωτικά υλικά
Συγκροτήματα πιεστικά
Υγιεινής είδη και αξεσουάρ λουτρού
Υδραυλικά είδη - Κρουνοποιίας είδη

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο μονωτικών υλικών, κλιματιστικών, υδραυλικών ειδών, ειδών κρουνοποιίας,υγιεινής και κεντρικής θέρμανσης, εργαλείων, πλακιδίων, συγκολλητικών υλών και πιεστικών συγκροτημάτων. Κατασκευή (φασόν) λεβήτων καιθερμοσιφώνων.