Όνομα εταιρείας : PIGGY Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Γ. Σπέντζος
Διεύθυνση : Τατοϊου 300, Μονομάτι, 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο : 2106252507-10, 2106209831-4
Fax : 2106251669

Προιόντα:
Αλλαντικά
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Τυριά - Βούτυρα

Παραγωγή αλλαντικών και κατεψυγμένων κρεατοπαρασκευασμάτων. Χονδρικό εμπόριο τυριών.