Όνομα εταιρείας : ROBI ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ, 35100 Λαμία
Τηλέφωνο : 2231034580-1
Fax : 2231034582
Επικοινωνία

Προιόντα:
Απορρυπαντικά - Αποσμητικά
Καθαρισμού είδη
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών (σκούπες) και ειδών καθαρισμού. Εισαγωγές και εμπόριο απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού.