Όνομα εταιρείας : SOL ENERGY HELLAS A.E.E.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Νομικός Ηλίας
Διεύθυνση : Η. Ηλιού 21, 11631 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2109023587-8
Fax : 2109023589
Επικοινωνία

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη

Αντιπροσωπείες, εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων, ειδών κεντρικής θέρμανσης και συστημάτων καθαρισμούκλιματιστικών.