Όνομα εταιρείας : SOULIS Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δ. Σούλη, Ευθ. Σούλης
Διεύθυνση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, 11473 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106464183, 2106424472, 2106425223
Fax : 2106410943

Προιόντα:
Θερμοσίφωνες - Ταχυθερμοσίφωνες
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού

Κατασκευή, αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών και προφίλαλουμινίου. Κατασκευή (φασόν) ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.